FLAT STRAP
Name Description
1/2" X 4" FLAT STRAP 1/2" X 4" FLAT STRAP
1/2 X 5 FLAT 1/2" X 5" FLAT STRAP
1/2 X 6 FLAT STRAP 1/2 X 6 FLAT STRAP
1/2 X 8 FLAT STRAP 1/2 X 8 FLAT STRAP
5/8 X 1 1/2 FLAT STRAP 5/8 X 1 1/2 FLAT STRAP
3/4" X 1 1/2" FLAT 3/4" X 1 1/2" FLAT
3/4 X 3 FLAT 3/4" X 3" FLAT STRAP
3/4 X 4 FLAT 3/4" X 4" FLAT STRAP
3/4 X 5 FLAT 3/4" X 5" FLAT STRAP
LOOK - 3/4 X 5 1/2 FLAT 16' ONLY - LOOK LOOK - 3/4 X 5 1/2 FLAT 16' ONLY - LOOK
3/4 X 6 FLAT 3/4" X 6" FLAT STRAP
3/4 X 8 FLAT 3/4 X 8 FLAT
1 X 2 FLAT 1 X 2 FLAT
LOOK - 1 X 2 1/2 FLAT 25' ONLY - LOOK LOOK - 1 X 2 1/2 FLAT 25' ONLY - LOOK
1 X 4 FLAT 1" X 4" FLAT STRAP
1 X 5 FLAT 1" X 5" FLAT STRAP
1 X 6 FLAT STRAP 1 X 6 FLAT STRAP